footer
Dining Space

Dining Space

เกี่ยวกับเรา

Dining Space

     เราสร้างสรรค์และผลิต เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ที่ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยโรงงานไม้สักของเรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอสันกลาง จังหวัดลำพูน ปลอดภัยของสินค้าได้

     เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของเรา ผลิตและสร้างสรรค์โดยสล่าไม้มืออาชีพ ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญางานไม้จาก รุ่นต่อรุ่น เราจึงเชื่อมั่นในผลงานของเราว่ามีความประณีต สวยงาม แข็งแรง และมีคุณภาพ ผสานกับความร่วม มือของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาช่วยทำการตลาด และสร้างสรรค์ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้มีความทันสมัย ตรงตาม ความชื่นชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทรน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ยอมรับมากขึ้นในสังคม

DINING SPACE

รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าเลือก

     เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เราผลิต ทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเองโดยร้าน และ เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ตามคำสั่งของ ลูกค้า เรามีการรับประกันสินค้าให้ เมื่อสินค้าเกิดการชำรุด หรือ รูปแบบฟังก์ชันการใช้งานไม่ตรงตามที่ลูกค้าดีไซน์ เรายินดีรับสินค้ากลับคืนมา เพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวของลูกค้า เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สมบูรณ์ แบบมากที่สุด นอกจากนี้เราสามารถให้คำปรึกษา ในการจัดระเบียบห้องครัว ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของ สมาชิกทุกคนภายในบ้านได้อีกด้วย

OUR FURNITURE

เฟอร์นิเจอร์ของเรา

line

OUR FAMILY

ชุมชนสล่าไม้ของเรา

line


OUR FURNITURE

เฟอร์นิเจอร์ของเรา

line

OUR FAMILY

ชุมชนสล่าไม้ของเรา

line

กลับขึ้นด้านบน